Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym o pow. użytkowej 601m2, położonej w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej i Ogrodowej stanowiącej działkę nr 207/28 o pow. 4165m2, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, KW SZ1Y/00067628/1 ? centrum miasta.


Chojna, dnia 17.02.2015r.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA TRZECI

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym o pow. użytkowej 601m2, położonej w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej i Ogrodowej stanowiącej działkę
nr 207/28 o pow. 4165m2, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, KW SZ1Y/00067628/1 -
centrum miasta.

Bezpośredni dostęp do drogi publicznej z ul. Ogrodowej. Budynek przeznaczony do rozbiórki.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - tereny usługowe. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako „Bi”- inne tereny zabudowane.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod inwestycje polegającą na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z 2004r. ze zmianami).

Nieruchomość obciążona prawem przechodu i przejazdu przez działkę nr 207/28 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 207/29.

Ponadto nieruchomość zostanie obciążona służebnością gruntową na rzecz dojścia i dojazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 207/25, nr 207/26, nr 207/27, nr 207/29, położonych w obrębie 7 miasta Chojna.

cena wywoławcza 570 000,00zł wadium: 57 000,00zł

minimalne postąpienie 5 700,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej
do dnia 27.04.2015r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym

zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu
    z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

  • Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

Pierwszy przetarg przeprowadzono 30.10.2014r., drugi 22.01.2015r.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie
do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 18-02-2015 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2015 08:46