Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE Nr 52/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2015 rok. 2015-04-16 11:46
dokument Zarządzenie Nr 51/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 461/VI/2012 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie: dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego - Gmina Chojna i jednostce budżetowej - Urząd Miejski w Chojnie 2015-04-16 11:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 50/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 8/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2015-04-16 11:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 49/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych, dyrektora Gimnazjum w Chojnie oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2015-03-06 08:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 48/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 6/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2015-03-06 08:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 47/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-03-06 08:55
dokument Zarządzenie nr 46/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2015 r. 2015-03-06 08:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 45/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 2015-03-06 08:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 44/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2015-03-06 08:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 43/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach. 2015-03-06 08:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 42/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2015-03-06 08:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 41/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 5/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2015-03-06 08:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 40/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-03-06 08:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 39/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-03-06 08:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 38/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2015-02-20 10:28
dokument Zarządzenie Nr 37/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2015 r. 2015-02-20 10:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 36/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego przez pracownika Urzędu Miejskiego w Chojnie do odbycia podróży służbowej 2015-02-20 10:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 35/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. 2015-02-20 10:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 34/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z montażem tablic informacyjno-ogłoszeniowych w sołectwach gminy Chojna. 2015-02-20 10:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 33/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1197/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości komunalnych w 2015 r 2015-02-20 10:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 32/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia terenu ? działka nr 36/83 w obrębie 8 m. Chojna. 2015-02-20 09:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 31/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2015-02-20 09:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 30/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zmiany harmonogramu przekazywania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury 2015-02-23 13:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 29/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu przekazywania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury 2015-02-23 13:39