Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne - działki nr 173/9, 173/11, 173/8, 173/4, 173/12, 173/10, 173/13, 173/14 o łącznej powierzchni 0,8827 ha, położone w obrębie Jelenin gm. Chojna.


Chojna, dnia 20 lutego 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat terenu z przeznaczeniem na cele rolne - nieruchomość położona w obrębie Jelenin
gm. Chojna, w skład której wchodzą:

KW - SZ1Y/00062995/9 - działka nr 173/9 o pow. 0,0907 ha,

KW - SZ1Y/00058074/8 - działka nr 173/11 o pow. 0,0400 ha,

KW - SZ1Y/00062994/2 - działka nr 173/8 o pow. 0,0907 ha,

KW - SZ1Y/00058046/1 - cz. działki nr 173/4 o pow. 0,2640 ha,

KW - SZ1Y/00062997/3 - działka nr 173/12 o pow. 0,1022 ha,

KW - SZ1Y/00062996/6 - działka nr 173/10 o pow. 0,0906 ha,

KW - SZ1Y/00062998/0 - działka nr 173/13 o pow. 0,1023 ha,

KW - SZ1Y/00062997/3 - działka nr 173/14 o pow. 0,1022 ha.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 140,00 zł rocznie (równowartość 2,23 q żyta). Do czynszu nie dolicza się podatku VAT.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 10 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 (pok.4).

Wadium w wysokości 20,00 zł należy wpłacić do dnia 23 marca 2013 r. w kasie Urzędu Miejskiego (pok. nr 1) lub w Banku Spółdzielczym na konto nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do jej reprezentowania.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Dzierżawca, oprócz czynszu dzierżawnego, obowiązany jest ponosić związane z dzierżawioną nieruchomością koszty usług komunalnych, energii elektrycznej oraz podatek od nieruchomości. Dzierżawca jest obowiązany zachować znajdujące się na nieruchomości punkty graniczne. W przypadku naruszenia lub uszkodzenia punktów granicznych dzierżawca będzie zobowiązany do ich wznowienia na koszt własny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4) tel. 91 4142685 wew. 60.

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 24-02-2015 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 24-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 24-02-2015 11:33