Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży drodze przetargu nieograniczonego- działka nr 36/8 o pow.4953m2, obręb 8m.Chojna

 

Chojna, dnia 13.03.2015r.

 

 

 

W Y K A Z

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2014r., poz.518 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży drodze przetargu nieograniczonego.

 

oznaczenie nieruchomości

 

Obręb 8 m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury, działka nr 36/8 o pow. 4953m2 niezabudowana

Opis nieruchomości

Uzbrojenie w urządzenia komunalne w zasięgu, w ulicy- woda, kanalizacja, energia elektryczna, dostęp do nieruchomości z drogi utwardzonej o nawierzchni brukowej,w sąsiedztwie nieruchomości znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami przemysłowo-usługowymi

Nr księgi wieczystej

KW SZ1Y/00038655/7

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Brak planu zagospodarowania przestrzennego;
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojna nieruchomość oznaczona jako teren byłego lotniska
w Chojnie, zorganizowana działalność inwestycyjna, obszar rozwoju funkcji produkcyjno-usługowych,

brak decyzji o warunkach zabudowy, w ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Bp,

cena nieruchomości

73 000,00zł

Obciążenia nieruchomości

___________________________________

 

Pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ww. ustawy przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, której przysługuje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzednim właścicielom pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercą, pod warunkiem złożenia wniosku, w terminie do dnia 24.04.2015r.

 

                                                                                                                                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                                                                                                                                                   Adam Fedorowicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 17-03-2015 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 17-03-2015 09:51