Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 143 o pow. 2,81 ha, położonej w obrębie Krajnik Dolny


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y/00030152/5

nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 143 położona w obrębie Krajnik Dolny.

Powierzchnia nieruchomości

2,81 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Krajnik Dolny.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytki RIIIa, RIIIb, RIVa. Działka użytkowana rolniczo, położona w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów rolnych, w dalszej odległości zabudowa siedliskowa, z bezpośredni dostępem do drogi publicznej-powiatowej. Działka jest przedmiotem dzierżawy na czas nieoznaczony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, nie toczy się procedura planistyczna, nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Chojna działka zapisana jako obszar rolnictwa, wydzielone tereny osadnictwa, gdzie zabudowa jest możliwa pod warunkiem podporządkowania jej względom krajobrazowym, częściowo strefie „W.III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej, Cedyński Park Krajobrazowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Cena nieruchomości

58 500 zł

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu

lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie ,najem lub dzierżawę

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 8 maja 2015 r.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz związane usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy ponosi nabywca.

Chojna, dnia 27 marca 2015 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 27-03-2015 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 27-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 27-03-2015 09:42