Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Chojna jest organem prowadzącym. 2015-04-01 13:14
dokument Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2015-04-01 13:11
dokument UCHWAŁA NR V/30/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących programu dla rodzin wielodzietnych 2015-04-01 13:10
dokument U C H W A Ł A Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabudowanej, położonego w miejscowości Grzybno gm. Chojna. 2015-04-01 13:09
dokument UCHWAŁA NR V/32/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. 2015-04-01 13:08
dokument U C H W A Ł A Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Chojna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2015-04-01 13:06
dokument U C H W A Ł A Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Chojna. 2015-04-01 13:04
dokument U C H W A Ł A Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Chojna 2015-04-01 13:01
dokument Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania i ustalenia wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Gminy. 2015-04-01 13:00