Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR VI/37/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok 2015-04-01 13:35
UCHWAŁA Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 marca 2015 roku - zmiany WPF na lata 2015 - 2021 2015-04-01 13:34
U C H W A Ł A Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Garnowo gmina Chojna. 2015-04-01 13:31
UCHWAŁA NR VI/40/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. 2015-04-01 13:30
Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu, położonemu przy ul. Bałtyckiej w Chojnie. 2015-04-01 13:27
U C H W A Ł A Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu, położonemu przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie. 2015-04-01 13:26
Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z parków i zieleńców na terenie miasta Chojna 2015-04-01 13:24
Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 marca 2015 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 2015-04-01 13:23
U C H W A Ł A Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2015 rok. 2015-04-01 13:20
U C H W A Ł A Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Chojna. 2015-04-01 13:18
UCHWAŁA Nr VI/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Chojna jest organem prowadzącym. 2015-04-01 13:17