Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr VI/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Chojna jest organem prowadzącym.

UCHWAŁA Nr VI/47/2015

RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Chojna jest organem prowadzącym.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1308; z 2014 r. poz. 379, 1072 oraz art. 20c, art.20e, art. 20za, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 114, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979, Dz. U. z 2013 r. poz. 87, poz.827, poz. 1317, Dz. U. z 2014, poz. 7, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Chojna jest organem prowadzącym wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. w § 3 skreśla się ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

  2. skreśla się § 4.

  3. w § 5 skreśla się ust. 4 i 5.

  4. skreśla się § 6.

  5. skreśla się § 7

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

 

Uzasadnienie

Wojewoda Zachodniopomorski pismem datowanym na 4 marca 2015 r. poinformował Radę Miejską o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącej uchwały Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Chojna jest organem prowadzącym. Uchwalone 19 lutego 2015 r. przez Radę Miejską zasady przenosiły niektóre zapisy aktów prawnych wyższego rzędu do kwestionowanej uchwały. W związku z tym zaistniała konieczność dokonania zmian.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 01-04-2015 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2015 13:17