Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U C H W A Ł A Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu, położonemu przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie.

U C H W A Ł A Nr VI/42/2015
Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu, położonemu przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014, poz. 379 i poz. 1072) – Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.      1. Nadać Parkowi Miejskiemu w Chojnie, położonemu na działce nr 201/21 o pow. 5572 m2, obręb 7 m.Chojna, ul. Jagiellońska nazwę „KOMBATANTÓW I WETERANÓW POLSKICH”.

2. Usytuowanie oraz teren parku, określa szkic sytuacyjny stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr VI/42/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie: nadania nazwy Parkowi Miejskiemu przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie.

 

Do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy nadawanie nazw obiektom użyteczności publicznej na postawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r, poz.594 ze zmianami).

Z inicjatywą nadania nazwy Parkowi Miejskiemu wystąpili członkowie zarządu organizacji pozarządowej jaką jest Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych- Koło w Chojnie, którzy zwrócili się do władz samorządowych Gminy Chojna z propozycją nadania nazwy- Parkowi Miejskiemu, położonemu obok budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chojnie. Inicjatorzy zaproponowali, aby Park nosił nazwę „Kombatantów i Weteranów Polskich”.

Park Miejski usytuowany jest na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 201/21 o pow. 0,5572ha, obręb 7m.Chojna i stanowi własność Gminy Chojna, użytek oznaczony symbolem Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Park miejski – dotychczas nie posiadał żadnej innej nazwy własnej.

W uzasadnieniu swego wniosku Zarząd Koła ZKRPiBWP w Chojnie podkreślił, że: w 2015r. obchodzić będziemy szereg rocznic patriotycznych, m.in. w marcu – miesiąc pamięci Żołnierzy Wyklętych, 13 kwietnia - 75 rocznicę i Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej również w kwietniu 70 rocznicę forsowania Odry, w maju 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz 25-lecie odrodzonego Samorządu terytorialnego. Zdaniem wnioskodawców, nadszedł właściwy czas na nadanie tożsamości niektórym fragmentom przestrzeni publicznej w Chojnie. Wnioskodawcy są przekonani, że uhonorowanie polskich weteranów i kombatantów jest naszym patriotycznym, obywatelskim i społecznym zobowiązaniem i chcieliby podkreślić, szacunek i pamięć o tych, którzy osobiście już nie mogą o nic zabiegać. Chcieliby, aby w parku, w którym ludzie różnych pokoleń siadają czasem, aby odpocząć albo porozmawiać – zrealizowała się idea pamiętania o przeszłości przez nowe pokolenia.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały i nadanie nazwy Kombatantów i Weteranów Polskich Parkowi Miejskiemu w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej jest uzasadnione.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 01-04-2015 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2015 13:26