Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu, położonemu przy ul. Bałtyckiej w Chojnie.

Uchwała Nr VI/41/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu, położonemu przy ul. Bałtyckiej w Chojnie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014, poz. 379 i poz. 1072) – Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.      1. Nadać Parkowi Miejskiemu w Chojnie, położonemu na działce nr 53 o pow. 3869 m2 oraz na działce nr 70 o pow.6347 m2, obręb 3 m. Chojna, ul. Bałtycka, nazwę „POD PLATANEM”

 

2. Usytuowanie oraz teren parku, określa szkic sytuacyjny stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

 

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr VI/41/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 19 marca 2015 r.

 

w sprawie: nadania nazwy Parkowi Miejskiemu przy ul. Bałtyckiej w Chojnie.

 

            Do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy nadawanie nazw obiektom użyteczności publicznej na postawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r, poz.594 ze zmianami).

Park miejski usytuowany jest na działach: nr 53 o pow. 3869m2 oraz nr 70 o pow. 6347m2, obręb 3.Chojna, przy ul. Bałtyckiej i stanowi własność Gminy Chojna. Działki posiadają użytek oznaczony symbolem Bz i Bp (tereny rekreacyjno - wypoczynkowe, tereny nie zabudowane).

Park miejski – dotychczas nie posiadał żadnej innej nazwy własnej.

Symbolem parku jest platan klonolistny „Platan Olbrzym”- jest to najstarsze drzewo tego gatunku w Polsce. Rośnie w parku nad rzeką Rurzyca już od 280 lat. Historia tego drzewa sięga początków XVIII wieku. „Olbrzym” jest żywym świadkiem dawnych czasów naszego miasta.

Drzewo to jest wyjątkowe nie tylko dlatego, że przetrwało trudne czasy II wojny światowej ale od zawsze przyciągało uwagę ludzi, którzy bardzo chętnie przychodzą podziwiać jego piękno, wielkość.

Platan to pomnik przyrody i niezastąpiona pomoc dydaktyczna. Obecnie uczniowie pobliskich szkół często odwiedzają to miejsce. Organizowane są różnego rodzaju spotkania, zabawy, konkursy.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały i nadanie nazwy POD PLATANEM Parkowi Miejskiemu w Chojnie przy ul. Bałtyckiej jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 01-04-2015 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2015 13:27