Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U C H W A Ł A Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Garnowo gmina Chojna.

U C H W A Ł A Nr VI/39/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Garnowo gmina Chojna.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318: z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 906, 822) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.      Wyraża się zgodę na sprzedaż, nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chojna, oznaczonej numerem działki nr 131/2 o pow. 0,03 ha, położonej w obrębie Garnowo gmina Chojna, w trybie bezprzetargowym, jako niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę nr 131/3 - własność osób fizycznych (załącznik graficzny).

 

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

 

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

U Z A S A D N I E N I E   DO   UCHWAŁY

Nr VI/39/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Garnowo gmina Chojna.

Pani Anna Popławska zamieszkała w Garnowie wystąpiła z wnioskiem o sprzedaż działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 131/2 o pow. 0,03 ha, położonej w obrębie Garnowo w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 131/3, stanowiącej własność Anny i Krystiana Popławskich.

Przedmiotowa działka bezpośrednio przylega do działki nr 131/3, stanowiącej własność wnioskodawców, jej sprzedaż pozwoli na racjonalne zagospodarowanie i wykorzystanie terenu oraz wpłynie na poprawę warunków zagospodarowania ww. działki.

Działka nr 131/2 nie spełnia funkcji drogi ze względu na różnice poziomów w terenie oraz na to, że w jej części znajdują się ruiny piwnicy podziemnej, co uniemożliwia przejazd przez działkę.

Działki nr 131/2 i 131/3 jako jedna nieruchomość, spełnią warunki racjonalnego i funkcjonalnego wykorzystania  znajdującego się budynku mieszkalnego oraz wpłynie na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 131/3.

 

Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Stargard Szczeciński pozytywnie odniósł się do sprzedaży przedmiotowej działki pod warunkiem, że przy sprzedaży ustanowiona będzie służebność gruntowa na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. i jej następców prawnych w celu dojazdu do działki nr 133, zabudowanej transformatorem energetycznym.

Sprzedaż działki nr 131/2 odbędzie się pod warunkiem, że w momencie jej sprzedaży ustanowiona zostanie służebność dojścia i dojazdu do działki nr 133 w działkach nr 131/2, 131/3, 131/4.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadna jest sprzedaż działki nr 131/2 w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę nr 131/3 z jednoczesnym ustanowieniem służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 131/2, 131/3 i 131/4 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 133.

Stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych i jeśli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, do właściwości Rady należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zbycia i obciążania nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Chojnie jest właściwa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

W tym stanie rzeczy przyjęcie proponowanego projektu uchwały jest uzasadnione.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 01-04-2015 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2015 13:31