Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 36/36 o pow. 0,2955 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna.

 

Chojna, dnia 30 marca 2015 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8 miasta Chojna Chojna:

- działka nr 36/36 o pow. 0,2955 ha, KW SZ1Y/00038681/8.

 

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Wąskiej. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytek Bp. Na działce znajdują się pozostałości po byłym schronie.

Działka zlokalizowana jest w strefie pośredniej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy przemysłowo-usługowej, tereny inwestycyjne, a w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna, szkoła, zabudowa usługowa. Urządzenia komunalne - energia, woda, kanalizacja w zasięgu. Dostęp do drogi publicznej-gminnej, drogą gruntową.

Dla nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna działka oznaczona jest jako teren byłego lotniska, zorganizowana działalność inwestycyjna, obszar rozwoju funkcji produkcyjno-usługowych.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 30 000,00 zł, WADIUM - 3 000,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 300,00 zł.

Sprzedaż ww. nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2011 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

 

PRZETARG odbędzie się dnia 21 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 o godz. 1000.

 

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 maja 2015 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. konto.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19.03.2015 r. ze skutkiem negatywnym.

 

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

 

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 16. 02. 2014 r.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1035 wew. 61, pokój nr 8 i na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, www.przetargi-komunikaty.pl.

 

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 03-04-2015 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 03-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 03-04-2015 08:47