Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 215/8 o pow. 0,4117 ha, położonej w obrębie Krajnik Dolny gmina Chojna.

 

 

 

Chojna, dnia 30 maja 2015 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza piąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Krajnik Dolny gmina Chojna:

- działka nr 215/8 o pow. 0,4117 ha, KW SZ1Y/00048149/0.

 

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytki RIVb, W-RIVb. Działka zlokalizowana jest w strefie przygranicznej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, usługowej, handlowej i terenów zielonych, na terenie zalewowym. Układ komunikacji drogowej i dostęp do nieruchomości dobry, drogą publiczną. Urządzenia komunalne w zasięgu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zapisana jest jako Z/5 - tereny zieleni naturalnej.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 65 000,00 zł, WADIUM - 6 500,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 650,00 zł.

Sprzedaż ww. nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2011 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

 

PRZETARG odbędzie się dnia 21 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 o godz. 1020.

 

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 maja 2015 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. konto.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 3.10.2014 r. drugi w dniu 27.11.2014 r. trzeci 22.01.2015 r. czwarty 19.03.2015 r. ze skutkiem negatywnym.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

 

Nabywca dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 21. 08. 2014 r.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1035 wew. 61, pokój nr 8 i na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, www.przetargi-komunikaty.pl.

 

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 03-04-2015 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 03-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 03-04-2015 08:46