Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2015 rok. 2015-04-16 12:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 72/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-04-16 12:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 71/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-04-16 12:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 70/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-04-16 12:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 69/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2015-04-16 12:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 68/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Chojna. 2015-04-16 12:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 67/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. 2015-04-16 12:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2015 rok do Uchwały NR VI/37/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok. 2015-04-16 12:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 65/VII/2015 Burmistrz Gminy Chojna z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie: ustalenia instrukcji opisu dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej przez Gminę Chojna na 2015 rok. 2015-04-16 12:13
dokument Zarządzenie Nr 64/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 marca 2015 r w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2014 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej 2015-04-16 12:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 63/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmian w zarządzeniu dotyczącym zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych. 2015-04-16 12:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 62/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie 2015-04-16 12:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 61/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2015-04-16 12:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 60/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie ograniczenia wydatków budżetowych. 2015-04-16 11:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 59/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 9 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2015-04-16 11:57
dokument Zarządzenie Nr 58 / VII / 2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2015 r. 2015-04-16 11:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 57/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji dokumentacji niearchiwalnej. 2015-04-16 11:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 56/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-04-16 11:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 55/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej. 2015-04-16 11:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 54/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia Anny Przysiężnej ? referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących realizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 2015-04-16 11:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 53/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 8 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2015-04-16 11:47