Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE Nr 97/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zamiany zarządzenia Nr 936/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie targowiska gminnego w Krajniku Dolnym. 2015-06-18 08:31
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 96/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2015 rok. 2015-06-18 08:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 95/VII/ 2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016 szkół podstawowych, gimnazjum oraz Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. 2015-06-18 08:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 94/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2015-06-18 08:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 93/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania. 2015-05-07 12:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 92/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia osób do ochrony lokali wyborczych w przypadku zarządzenia przerwy w głosowaniu w danym lokalu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2015-05-07 12:55
dokument Zarządzenie Nr 91/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-07 12:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 90/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: zwolnienia w roku szkolnym 2015/2016 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2015-05-07 12:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 89/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Nawodna. 2015-05-07 12:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 88/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Czartoryja. 2015-05-07 12:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 87/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej. 2015-05-07 12:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 86/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. 2015-05-07 12:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 85/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-05-07 12:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 84/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli gminy Chojna na 2015rok. 2015-05-07 12:37
dokument Zarządzenie Nr 83/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 kwietnia 2015r. sprawie: rozdysponowania środków z dotacji celowej na realizację wypłat w sprawie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. 2015-05-07 12:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 82/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-07 12:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 81/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-07 12:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 80/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny prac wykonanych w ramach konkursów, organizowanych zgodnie z projektem pn. ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna?. 2015-05-07 12:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 79/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 9/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2015-05-07 12:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 78/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. 2015-05-07 12:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 77/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. 2015-05-07 12:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 76/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 r. 2015-05-07 12:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 75/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. 2015-05-07 12:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 74/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 7/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2015-04-16 12:26