Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste, położonego w Chojnie przy ul. Rogozińskiego 26, w działce nr 47/2 o pow. 234m2 , obręb 2m.Chojna, KW SZ1Y/00033877/4 i KW dla lokalu nr SZ1Y/00042195/5.

 

Chojna, dnia 17.04.2015r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste, położonego w Chojnie przy ul. Rogozińskiego 26, w działce nr 47/2 o pow. 234m2 , obręb 2m.Chojna, KW SZ1Y/00033877/4 i KW dla lokalu nr SZ1Y/00042195/5.

Lokal mieszkalny o pow. 37,12m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju z przynależną piwnicą o pow. 5,70m2. Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym dwunastorodzinnym.

 

Z własnością tego lokalu związany jest udział do 64/1000 części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i gruncie.

Części wspólne budynku stanowią w szczególności: fundamenty, mury zewnętrzne, mury konstrukcyjne mury oddzielające poszczególne lokale, dachy, kominy oraz wszelkie części budynku i urządzenia służące do użytku wszystkich współwłaścicieli lokali jak klatki schodowe, bramy, urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe i oświetlenia .

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako B- zabudowa mieszkaniowa.

Niniejszy lokal będzie można oglądać w terminie ustalonym z osobą zainteresowaną.

 

cena wywoławcza 60.000,00zł                                           wadium 6.000,00zł

w tym: cena lokalu 59 118,00zł

cena udziału w gruncie 882,00zł

 

minimalne postąpienie 600,00zł

 

Nabywca nieruchomości lokalowej zobowiązany jest do uiszczenia pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 25% ceny gruntu ustalonej w drodze przetargu, płatnej najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego oraz opłat rocznych w wysokości 1% ceny gruntu, płatnych do 31 marca każdego roku począwszy od 2016r.

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste podlega podatkowi VAT wg stawki 23%, natomiast sprzedaż lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2015r. o godz. 10.15 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 25.05.2015r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

 

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

  • Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

 

 

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 91 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Burmistrz

 

Adam Fedorowicz

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 20-04-2015 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 20-04-2015 11:37