herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok 2015-05-06 11:30
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu przez Gminę Chojna. 2015-05-06 11:28
Uchwała Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Krajnik Dolny gmina Chojna. 2015-05-06 11:28
U C H W A Ł A Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 6 m. Chojna. 2015-05-06 11:27
U C H W A Ł A Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 6m. Chojna 2015-05-06 11:25
Uchwała Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Chojna 2015-05-06 11:25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Chojna jest organem prowadzącym oraz zmiany Uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Chojna jest organem prowadzącym. 2015-05-06 11:24
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Chojnie 2015-05-06 11:23
Uchwała Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna 2015-05-06 11:22
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Brwice. 2015-05-06 11:21
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Stoki. 2015-05-06 11:20
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 Z DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHOJNIE 2015-05-06 11:19
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE W ROKU 2014 2015-05-06 11:18
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2014 ROK 2015-05-06 11:18
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CHOJNIE ZA ROK 2014 2015-05-06 11:17
SPRAWOZDANIE STRAŻY MIEJSKIEJ W CHOJNIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 R. 2015-05-06 11:15