Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 249/2 o pow. 21,6 m2 w obrębie 3 m. Chojna.


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - 47413

Nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 249/2 (część), położona w obrębie 3 m. Chojna

Powierzchnia nieruchomości

21,60 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana tymczasowymi obiektami handlowymi, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Chojna.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek B.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 249/2 brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość wykorzystywana jest jako targowisko miejskie. Nieruchomość przeznaczona jest pod tymczasowy obiekt handlowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz miesięczny

224,64 zł + 23% podatku VAT

Do czynszu dolicza się opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych w wysokości 21,20 zł miesięcznie (w tym 8% podatku VAT)

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 249/2 (część) została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetarowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Chojna, dnia 07 maja 2015 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od ……………..do…………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 11-05-2015 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 11-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2015 12:05