Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzonne, położonych w obrębie 8 miasta Chojna.

 

Chojna, dnia 11 maja 2015 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze nieograniczone przetargi ustne
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 8 miasta Chojna:

 

1. działka nr 38/112 o pow. 0,1310 ha

CENA WYWOŁAWCZA - 65 500,00, WADIUM - 6 550,00 ,

Minimalne postąpienie wynosi 660,00 zł.

 

2. działka nr 38/113 o pow. 0,1218 ha

CENA WYWOŁAWCZA - 60 900,00 zł , WADIUM - 6 090,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi 610,00 zł.

 

3. działka nr 38/114 o pow. 0,1162 ha

CENA WYWOŁAWCZA - 58 100,00 zł , WADIUM - 5 810,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi 590,00 zł.

 

4. działka nr 38/129 o pow. 0,1130 ha

CENA WYWOŁAWCZA - 56 500,00 zł , WADIUM - 5 650,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi 570,00 zł.

 

5. działka nr 38/130 o pow. 0,1158 ha

CENA WYWOŁAWCZA - 57 900,00 zł , WADIUM - 5 790,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi 580,00 zł.

 

6. działka nr 38/131 o pow. 0,1159 ha

CENA WYWOŁAWCZA - 58 000,00 zł , WADIUM - 5 800,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi 580,00 zł.

 

7. działka nr 38/155 o pow. 0,1365 ha

CENA WYWOŁAWCZA - 68 300,00 zł , WADIUM - 6 830,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi 690,00 zł.

 

8. działka nr 38/156 o pow. 0,1274 ha

CENA WYWOŁAWCZA - 63 700,00 zł , WADIUM - 6 370,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi 640,00 zł.

 

9. działka nr 38/157 o pow. 0,1062 ha

CENA WYWOŁAWCZA - 53 100,00 zł , WADIUM - 5 310,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi 540,00 zł.

 

10. działka nr 38/158 o pow. 0,1186 ha

CENA WYWOŁAWCZA - 59 300,00 zł , WADIUM - 5 930,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi 600,00 zł.

 

11. działka nr 38/159 o pow. 0,1483 ha

CENA WYWOŁAWCZA - 74 200,00 zł , WADIUM - 7 420,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi 750,00 zł.

 

12. działka nr 38/160 o pow. 0,1758 ha

CENA WYWOŁAWCZA - 87 900,00 zł , WADIUM - 8 790,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi 880,00 zł.

 

13. działka nr 38/161 o pow. 0,1138 ha

CENA WYWOŁAWCZA - 56 900,00 zł , WADIUM - 5 690,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi 570,00 zł.

 

14. działka nr 38/162 o pow. 0,1187 ha

CENA WYWOŁAWCZA - 59 400,00 zł , WADIUM - 5 940,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi 600,00 zł.

 

15. działka nr 38/163 o pow. 0,1213 ha

CENA WYWOŁAWCZA - 60 700,00 zł , WADIUM - 6 070,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi 610,00 zł.

 

Do cen osiągniętych w przetargach doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XL/419/2006 z dnia 9.03.2006 r. nieruchomości zapisane są jako 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 10MN - zabudowa jednorodzinna. W ewidencji gruntów działki maja użytki Bp.

Nieruchomości położone są w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, uzbrojone w urządzenia komunalne, z dostępem do drogi publicznej-gminnej, drogą wewnętrzną.

 

PRZETARGI odbędą się dnia 25 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 w godzinach:

- działka nr 38/112 o godz. 1010 - działka nr 38/131 o godz. 1100 - działka nr 38/159 o godz. 1150

- działka nr 38/113 o godz. 1020 - działka nr 38/155 o godz. 1110 - działka nr 38/160 o godz. 1200

- działka nr 38/114 o godz. 1030 - działka nr 38/156 o godz. 1120 - działka nr 38/161 o godz. 1210

- działka nr 38/129 o godz. 1040 - działka nr 38/157 o godz. 1130 - działka nr 38/162 o godz. 1220

- działka nr 38/130 o godz. 1050 - działka nr 38/158 o godz. 1140 - działka nr 38/163 o godz. 1230

 

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 czerwca 2015 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002, podając numer działki, której dotyczy wpłata wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. konto.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

 

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

 

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę jego odwołania, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynie w dniu 27. 05. 2015 r.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1035 wew. 61, pokój nr 8 i na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, www.przetargi-komunikaty.pl

                                                                                                                                                              Burmistrz

                                                                                                                                                          mgr Adam Fedorowicz

 

 

 

2

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 12-05-2015 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 12-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 13-05-2015 11:36