Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 148 o pow. 10983m2, położona w obrębie 6 miasta Chojna, ul. Pływacka. Dawniej na terenie nieruchomości funkcjonował miejski basen kąpielowy.

 

Chojna, dnia 11.05.2015r.

 

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA DRUGI
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 148 o pow. 10983m2, położona w obrębie 6 miasta Chojna, ul. Pływacka.

Dawniej na terenie nieruchomości funkcjonował miejski basen kąpielowy.

 

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - teren oznaczony symbolem US - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe/sportowe, Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako „Bp,Bz,W”- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz wolnymi terenami do zagospodarowania. Dostęp do działki drogą gruntową. Teren zakrzaczony i zadrzewiony.

 

cena wywoławcza wynosi 250.000,00zł               wadium: 25.000,00zł

minimalne postąpienie 2.500,00zł

 

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054. ze zmianami).

 

Przetarg odbędzie się dnia 19 czerwca 2015r. o godz. 10.00  Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej  do dnia 15.06.2015r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

 

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

  • Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

Pierwszy przetarg odbył się 30.04.2015r.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel.91 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.

                                                                                                                                                                                                             Burmistrz Adam Fedorowicz

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 12-05-2015 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 12-05-2015 10:41