Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury, działka nr 36/8 o pow. 4953m2, KW SZ1Y/00038655/7

 

Chojna, dnia 8.06.2015r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury, działka
nr 36/8 o pow. 4953m2, KW SZ1Y/00038655/7

Działka uzbrojona w urządzenia komunalne - energia elektryczna, woda kanalizacja znajdujące się w zasięgu ulicy. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami przemysłowo-usługowymi, tereny inwestycyjne po byłej jednostce wojskowej. W dalszej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, szkoła, zabudowa usługowa.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy. W Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna nieruchomości oznaczone są jako teren byłego lotniska w Chojnie, zorganizowana działalność inwestycyjna, obszar rozwoju funkcji produkcyjno-usługowych.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako Bp. Dla niniejszej działki nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy.

 

  • cena wywoławcza - 65 000,00zł                                                                        wadium 6 500,00zł

  • minimalne postąpienie 650,00zł

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2015r. od godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 20.07.2015r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

 

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

  • Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28.05.2015r.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 91 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

                                                                                                                                                                                                                                  Burmistrz

                                                                                                                                                                                                                            Adam Fedorowicz

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 09-06-2015 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Aneta Brzezińska 09-06-2015 10:21