Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego


Chojna, dnia 17.06.2015r.

Burmistrz Gminy Chojna

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze

przetargu ustnego ograniczonego

zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r.,poz. 518 ze zmianami)

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka nr 26/20, położona w obrębie 6m.Chojna.

KW - SZ1Y/00004431/4

Powierzchnia nieruchomości

0,0080ha

Opis nieruchomości

nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka bez dostępu do drogi publicznej,

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Brak planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna - tereny zabudowane, zasięg leja depresji eksploatacyjnej ujęcia wody, w granicach strefy wewnętrznej ochrony pośredniej ujęcia komunalnego, Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego;
w ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Cena nieruchomości

3 400,00 zł

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i współwłaścicieli działek bezpośrednio przylegających do sprzedawanej nieruchomości.

Sprzedaż ogranicza się ze względu na brak bezpośredniego dostępu do działki i drogi publicznej oraz jej powierzchnię

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 30 lipca 2015 r.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz związane usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy ponosi nabywca.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 18-06-2015 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2015 11:28