herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Sprawozdanie finansowe za 2014 rok 2015-06-22 08:31
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2014 rok 2015-06-22 08:29
Uchwała Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Chojna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku 2015-06-22 08:27
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Chojniez dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 2015-06-22 08:27
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Chojniez dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok 2015-06-22 08:26
Uchwała Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 rokuw sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2015-06-22 08:25
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2015-06-22 08:24
Uchwała Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata 2015-06-22 08:23
Uchwała Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, położonych w obrębie 6 miasta Chojna 2015-06-22 08:22
Uchwała Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk rekreacyjnych i sportowych, położonych na terenie Gminy Chojna 2015-06-22 08:21
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu przez Gminę Chojna 2015-06-22 08:20
Uchwała Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojna 2015-06-22 08:19
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 r.w sprawie kierunków działania Burmistrza Gminy Chojna w zakresie powołania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) 2015-06-22 08:18