Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej czterema budynkami innymi niemieszkalnymi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 191/19 o pow. 7679m2, położona w obrębie 6 miasta Chojna, ul. Kościuszki 21, KW SZ1Y/00049083/6 ( centrum miasta).


Chojna, dnia 22.06.2015r.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA DRUGI
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej czterema budynkami innymi niemieszkalnymi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 191/19 o pow. 7679m2, położona w obrębie 6 miasta Chojna, ul. Kościuszki 21, KW SZ1Y/00049083/6 ( centrum miasta).

Chojna- miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, powiecie gryfińskim, graniczące od strony zachodniej z Niemcami. Przejście graniczne, w odległości 14km od miasta, w Krajniku Dolnym. Miasto położone jest w odległości ok. 70km od Szczecina i Gorzowa Wlkp. i Berlina. Chojna liczy 7237 mieszkańców a jego powierzchnia wynosi 12,58km2. Natomiast Gmina Chojna zajmując powierzchnię 333 km2 jest największą pod względem obszarowym gminą w powiecie gryfińskim.

Nieruchomość usytuowana w centrum miasta Chojna, przy drodze krajowej - ul. Kościuszki.

Otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości zabudowane o funkcji usługowej, supermarket, pasaż handlowy, stacja paliw, a także zabudowa mieszkaniowa.

Działka zabudowana gmachem dawnego urzędu powiatowego i byłego budynku Straży Granicznej.

W skład nieruchomości wchodzą: budynek inny niemieszkalny o pow. netto 2206,34m2(budynek główny), budynek inny niemieszkalny o pow. zabudowy 20m2(budynek magazynowy), budynek inny niemieszkalny o pow. zabudowy 29m2 (budynek biura przepustek) oraz budynek inny niemieszkalny (skład opału).

Budynek byłego Urzędu Powiatowego- obiekt wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku, ceglany,
z neorenesansowym i neogotyckim detalem architektonicznym na fasadzie i elewacji północno-zachodniej. Wolnostojący, dwu-kondygnacyjny z podpiwniczeniem i częściowo poddaszem użytkowym o pow. 851m2. Stan techniczny oceniony jako średni. Kubatura 133752,7m3, pow. netto 2206,34m2 w tym: pow. piwnic- 607,25m2, pow. parteru-562,98m2, pow. I piętra- 583,93m2, pow.
II pietra - 452,18m2. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wentylacji grawitacyjnej
i mechanicznej, wodno-kanalizacyjną, c.o., telefoniczną, odgromową.

Zabudowania wpisane do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego pod nr A-252 i podlegają ochronie konserwatorskiej.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, została wydana decyzja
o warunkach zabudowy dla inwestycji rozbudowy i przebudowy budynku na budynek administracyjno-biurowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, w ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako Bi- inne tereny zabudowane.

Nieruchomość obciążona służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej w pasie gruntu o szer.15m i dł. 80m znajdującym się przy zachodniej granicy działki nr 191/15 przylegającym do działki nr 191/12, służebność ustanowiona nieodpłatnie i na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 191/15 i działki
nr 191/20.

cena wywoławcza wynosi 4 000 000,00zł wadium: 400.000,00zł

minimalne postąpienie 40 000,00zł

Cena ustalona w drodze przetargu, zgodnie z art.68 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostanie obniżona o 50% z tytułu wpisania jej do rejestru zabytków.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054. ze zmianami).

Przetarg odbędzie się dnia 10 września 2015r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej
do dnia 7.09.2015r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
    w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

  • Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11.06.2015r.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel.91 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 23-06-2015 08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2015 08:22