Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Informacja o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 443)

Gryfino, dnia 24 czerwca 2015r. Budowlanego w Gryfinie

Powiatowy Inspektor Nadzoru                                               

ul. Sprzymierzonych 9, 74-100 Gryfino

 

 

Szanowni Państwo,

 

Przypominam, że w dniu 28.02.2015r., wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015r., o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 443).

 

Celem wprowadzanych zmian jest uproszczenie i skrócenie procedur budowlanych. 
Z punktu widzenia inwestorów zasadnicze znaczenie ma zniesienie bezwzględnego wymogu posiadania przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zmiana ta umożliwia rozpoczynanie robót na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli stroną postępowania jest wyłącznie inwestor.  
W połączeniu ze zniesieniem siedmiodniowego terminu na zawiadomienie organu o planowanym terminie rozpoczęcia robót, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy lub przebudowy, przy jednoczesnym pozostawieniu obowiązku zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót projektanta i organ nadzoru budowlanego, oznacza to przyspieszenie rozpoczęcia inwestycji nawet o kilkadziesiąt dni.
Nowelizacja usprawnia proces budowlany także m.in. poprzez:

 • rozszerzenie katalogu budów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 • rozszerzenie katalogu obiektów realizowanych na zgłoszenie,
 • rozszerzenie katalogu obiektów realizowanych bez pozwolenia i bez zgłoszenia,
 • ograniczenie katalogu obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Temu samemu celowi służy też procedura tzw. zgłoszenia z projektem. Jest ona przewidziana dla:

 • mieszkalnych budynków jednorodzinnych wolno stojących, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
 • robót polegających na przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile przebudowa nie prowadzi do zwiększenia obszaru ich oddziaływania,
 • budowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m kw,
 • budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.

W nowelizacji zrezygnowano z wymogu dołączania do wniosku o pozwolenie na budowę oświadczeń o zapewnieniu dostaw mediów. To, czy obiekt spełnia wymagania dotyczące przyłączenia do określonych sieci, będzie weryfikowane dopiero na etapie oddawania obiektu do użytkowania. Zmienione przepisy przewidują również skrócenie z 21 do 14 dni terminu na zgłoszenie przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu w stosunku do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Z punktu widzenia inwestorów znacząca jest również zmiana katalogu obiektów, dla których należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Znowelizowane przepisy znoszą ten obowiązek w stosunku do:

 • warsztatów rzemieślniczych,
 • stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do 5 stanowisk włącznie,
 • obiektów magazynowych (takich jak budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty),
 • budynków kolejowych (takich jak nastawnie, podstacje, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru),
 • placów składowych, postojowych i parkingów,
 • stawów rybnych,
 • jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych.

 

 

 

Beata Kołodziejska

(PINB w Gryfinie )

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 30-06-2015 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2015 13:03