Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Chojna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku 2015-07-08 12:22
dokument UCHWAŁA NR VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 2015-07-08 12:21
dokument UCHWAŁA NR VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok 2015-07-08 12:21
dokument Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany WPF 2015-07-08 12:21
dokument Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2015-07-08 12:21
dokument UCHWAŁA Nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2015-07-08 12:20
dokument Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. 2015-07-08 12:20
dokument Uchwała Nr VIII/67/2015Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk rekreacyjnych i sportowych, położonych na terenie Gminy Chojna 2015-07-08 12:13
dokument UCHWAŁA Nr VIII/68/2015Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu przez Gminę Chojna. 2015-07-08 12:20
dokument UCHWAŁA Nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Gminy Chojna w zakresie powołania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) 2015-07-08 12:20
dokument Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojna 2015-07-08 12:20