Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2m. Chojna, działka nr 38 o pow.0,1017ha, KW SZ1Y/00036910/9.

 

Chojna, dnia 3.08.2015r.

 

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA ROKOWANIA

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2m. Chojna, działka nr 38 o pow.0,1017ha, KW SZ1Y/00036910/9.

Działka bez możliwości zabudowy, zlokalizowana w strefie pośredniej miasta, w II linii zabudowy. Brak uzbrojenia, przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz grunty rolne. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy, nie toczy się żadna procedura planistyczna. W Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna nieruchomość oznaczona jako obszar rolnictwa, w strefie „E” ochrona ekspozycji, Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka posiada użytek RIIIb.

 

cena wywoławcza wynosi 10 000,00zł                                             zaliczka: 1 000,00zł

Cena proponowana przez oferentów nie może być niższa od podanej w ogłoszeniu ceny wywoławczej.

Rokowania odbędą się w dniu 17 września 2015r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiegow Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna (pok. nr 8).

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia części ustnej, dodatkowych ustnych rokowań. Do części ustnej rokowań (części niejawnej) mogą przystąpić oferenci zakwalifikowani do części jawnej.

 

Wpłaty zaliczki należy dokonać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 w terminie do dnia 14 września 2015r. - za datę wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu na nasze konto.

Rokowania uważa się za zakończone z chwilą podpisania protokołu.

Osoby, które chcą wziąć udział w rokowaniach winny złożyć pisemne zgłoszenie wraz z kopią wpłaty zaliczki w wysokości jw. w zamkniętej kopercie z napisem ”Rokowania
- obręb
2m.Chojna” w terminie do dnia 14 września 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna (pok. nr 12).

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej się lub firmę i jej siedzibę

  • datę sporządzenia zgłoszenia,

  • oświadczenie, że zgłaszający się zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  • proponowany sposób realizacji zamierzonej inwestycji

 

Zaliczka ulega przepadkowi w przypadku wygrania rokowań i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, których oferty nie zostaną przyjęte wpłacona zaliczka zostanie zwrócona.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 19.03.2015r., drugi w dniu 21.05.2015r., trzeci w dniu 23.07.2015r.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie (parter).

 

Burmistrz Gminy Chojna zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok.8) tel.
91 4141035 wew.61.

                                                                                                                                                                                                                                   Burmistrz

                                                                                                                                                                                                                                Adam Fedorowicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 04-08-2015 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Aneta Brzezińska 04-08-2015 08:57