Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1, położonego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 33b, w działce nr 413/6 o pow. 0,0408ha, obręb 3m.Chojna, KW SZ1Y/00047930/5.

 

Chojna, dnia 10.08.2015r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1, położonego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 33b,
w działce
nr 413/6 o pow. 0,0408ha , obręb 3m.Chojna, KW SZ1Y/00047930/5.

Lokal niemieszkalny o pow. użytkowej 20,96m2 składa się z przedsionka, pomieszczenia usługowego, pomieszczenia pomocniczego i toalety. Lokal usytuowany w budynku niemieszkalnym parterowym, niepodpiwniczonym, wejście do lokalu bezpośrednio od ulicy Jagiellońskiej (ze szczytu).

Ponadto lokal wyposażony w instalacje wodną, kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie-elektryczne.

Z własnością tego lokalu związany jest udział do 28/100 części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego
i gruncie.

Części wspólne budynku stanowią w szczególności: fundamenty, mury zewnętrzne, mury konstrukcyjne mury oddzielające poszczególne lokale, dachy, kominy oraz wszelkie części budynku i urządzenia służące do użytku wszystkich współwłaścicieli lokali jak bramy, urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe i oświetlenia .

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Bi- inne tereny zabudowane.

Niniejszy lokal będzie można oglądać w terminie ustalonym z osobą zainteresowaną.

 

cena wywoławcza 40.000,00zł                                   wadium 4.000,00zł

minimalne postąpienie 400,00zł

 

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535z 2004r.ze zmianami).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2015r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 21.09.2015r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

 

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu
    z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

  • Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 91 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

                                                                                                                                                                                                                                    Burmistrz

                                                                                                                                                                                                                                Adam Fedorowicz

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 10-08-2015 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Aneta Brzezińska 10-08-2015 13:51