Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Mieszka I 4/7 na rzecz najemcy

Uchwała Nr X/78/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Mieszka I 4/7 na rzecz najemcy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz § 4 pkt 4 Uchwały Nr XVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych na terenie gminy Chojna (Dz. U. Woj. Zach. z 2012 r., poz. 1916) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.      Wyraża się zgodę na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Mieszka I 4/7 z zastosowaniem bonifikaty.

 

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/78/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Mieszka I 4/7 na rzecz najemcy

Najemca lokalu zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Gminy Chojna o sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Mieszka I 4/7. Umowa najmu lokalu została zawarta w dniu 28.05.2012 r.

W związku z postanowieniem § 4 pkt 4 Uchwały Nr XVIII/181/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych na terenie gminy Chojna, w przypadku, gdy najemca posiada umowę najmu krócej niż 5 lat wymagana jest zgoda Rady Miejskiej, wyrażona w stosownej uchwale.

Budynek mieszkalny przy ul. Mieszka I 4 usytuowany jest na działce nr 176/1 o pow. 0,0534 ha, obręb 3 m. Chojna. W budynku znajduje się 30 lokali mieszkalnych w tym 26 lokali mieszkalnych stanowi własność osób fizycznych.

W posiadanie powyższego lokalu najemcy weszli w wyniku zamiany lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Bol. Prusa 3/110, w którym mieszkali od 29.11.2006 r.

Mając na uwadze powyższe niezbędne jest przedłożenie pod obrady Rady Miejskiej w Chojnie niniejszego projektu uchwały.

 

Sporządziła: Aneta Brzezińska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 28-08-2015 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2015
Ostatnia aktualizacja: - 28-08-2015 10:36