Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 186/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2015 rok. 2015-10-16 11:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 185/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie unieważnienia przetargu na zadanie ?Chojna, obronne mury miejskie (XV w.): rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych. 2015-10-16 10:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 184/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2015-10-16 10:57
dokument Zarządzenie Nr 183 /VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-10-16 10:55
dokument Zarządzenie Nr 182/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-10-16 10:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 181/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2015-09-08 14:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 180/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2015-09-08 14:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 179/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2015-09-08 14:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 178/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2015-09-08 14:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 177/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2015-09-08 14:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 176/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwiach. 2015-09-08 14:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 175/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Chojna nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2015-09-08 14:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 174/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wniosku Gminnej Spółdzielni ?Samopomoc Chłopska? w Chojnie dotyczącego przekazania nieruchomości zabudowanej młynem gospodarczym 2015-09-08 14:30
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 173/VII/2015 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2015 rok do Uchwały NR X/75/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok. 2015-09-08 14:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 172/VII/2015 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2015 rok do Uchwały NR X/74/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok. 2015-09-08 14:10
dokument Zarządzenie Nr 171 / VII /2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy Chojna Nr 1197/VI/2014 z dnia 3 grudnia 2014r.w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości komunalnych w 2015 r. 2015-09-08 14:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 170/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania Inwestycyjnego ?Montaż windy przyściennej w budynku Gimnazjum w Chojnie?. 2015-09-08 14:07
dokument Zarządzenie Nr 169/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku. 2015-09-08 14:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 168/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej . 2015-09-08 14:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 167/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-09-08 14:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 166/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Chojna dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 2015-09-08 14:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 165/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie uczestnictwa Gminy Chojna w Klastrze Turystycznym. 2015-09-08 13:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 164/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-09-08 13:54
dokument ZARZĄDZENIE 163/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. ? ?Wyprawka szkolna?. 2015-09-08 13:53
dokument ZARZĄDZENIE 162/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie: procedury składania przez dyrektorów szkół na terenie Gminy Chojna dokumentów w sprawie realizacji pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. ? ?Wyprawka szkolna?. 2015-09-08 13:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 161/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych, dyrektora Gimnazjum w Chojnie oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2015-09-08 13:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 160/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych, dyrektora Gimnazjum w Chojnie oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2015-09-08 13:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 159/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2015-09-08 13:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 158/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w upoważnieniu Zastępcy Burmistrza do podpisywania w imieniu Burmistrza Gminy Chojna, decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń. 2015-09-08 13:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 157/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-09-08 13:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 156/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2015-09-08 13:41
dokument Zarządzenie NR 155/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 05 sierpnia 2015 roku zmieniające Zarządzanie Nr 759/VI/2013 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczenia dotacji przedmiotowej przyznawanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. 2015-09-08 13:40