Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE Nr 212/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wdrożenia Instrukcji postępowania na wypadek awarii Systemu Informatycznego wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2015-10-16 12:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 211/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2015 rok. 2015-10-16 12:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 210/VII/2015 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2015 rok do Uchwały NR XII/83/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok. 2015-10-16 12:01
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N R 209 /VII/2015 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2015 rok do Uchwały NR XII/82/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok. 2015-10-16 11:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 208/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-16 11:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 207/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-10-16 11:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 206/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego. 2015-10-16 11:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 205/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2015 roku w sprawie: ograniczenia wydatków budżetowych 2015-10-16 11:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 204/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości środków rezerwy sołeckiej gminy Chojna na 2016 rok. 2015-10-16 11:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 203/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uzgodnienia ?Programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie ? II etap edukacyjny?. 2015-10-16 11:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 202/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 września 2015r. w sprawie: udzielenia pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015r. ? ? Wyprawka szkolna?. 2015-10-16 11:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 201/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia przydzielonych godzin dodatkowych płatnych dla nauczycieli ze Szkół oraz Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2015-10-16 11:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 200/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2015-10-16 11:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 199/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3/2015/2016 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2015-10-16 11:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 198/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2/2015/2016 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2015-10-16 11:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 197/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2/2015/2016 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2015-10-16 11:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 196/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-10-16 11:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 195/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 września 2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Chojna na 2016 rok oraz wieloletniej progrnozy finansowej 2015-10-16 11:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 195/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 września 2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Chojna na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2016-2021. 2015-10-16 11:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 194/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-10-16 11:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 193/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert. 2015-10-16 11:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 192/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2015-10-16 11:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 191/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 września 2015r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzybnie. 2015-10-16 11:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 190/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 września 2015r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzybnie. 2015-10-16 11:18
dokument ZARZADZANIE Nr 189/VII/2015 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej gminy Chojna 2015-10-16 11:14
dokument Zarządzenie Nr 188/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia osób do ochrony lokali wyborczych w przypadku zarządzenia przerwy w głosowaniu w danym lokalu, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2015-10-16 11:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 187/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 września 2015 r. w sprawie odwołania członka komisji ds. ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 2015-10-16 11:08