Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 247/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2015 rok. 2015-12-16 10:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 246/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-12-16 10:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 245/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-12-16 10:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 244/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-12-16 10:33
dokument Zarządzenie Nr 243/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2015r. sprawie: rozdysponowania środków z dotacji celowej na realizację wypłat w sprawie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. 2015-12-16 10:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 242/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6/2015/2016 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2015-12-16 10:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 241/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. 2015-12-16 10:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 240/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2015 rok do Uchwały NR XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok. 2015-12-16 10:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 239/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót. 2015-12-16 10:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 238/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 października 2015 r. w sprawie uzgodnienia ?Programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie ? II etap edukacyjny?. 2015-12-16 10:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 237/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2015-12-16 10:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 236/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 października 2015 r. w sprawie odwołania i powołania członka obwodowej komisji wyborczej Nr 3 w Chojnie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-12-16 10:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 235/VII/ 2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 października 2015r. w sprawie: wytypowania przewodniczącego oraz przedstawicieli do Kapituły Nagrody Burmistrza. 2015-12-16 10:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 234/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-12-16 10:11
dokument Zarządzenie Nr 233/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 2015-12-16 10:09
dokument Zarządzenie Nr 232/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia osób do ochrony lokali wyborczych w przypadku zarządzenia przerwy w głosowaniu w danym lokalu, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2015-10-28 13:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 231/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Chojna nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa 2015-10-28 13:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 230/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Chojna nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2015-10-28 13:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 229/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2015 w sprawie powołania Komisji stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) dla uczniów i słuchaczy kolegiów na terenie Gminy Chojna w roku szkolnym 2015/2016. 2015-10-28 13:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 228/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2015-10-28 13:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 227/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2015-10-28 13:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 226/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2015-10-28 13:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 225/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót. 2015-10-28 13:41
dokument ZARZĄDZENIE Nr 224/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-10-28 13:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 223/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-10-28 13:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 222/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2015-10-28 13:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 221/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5/2015/2016 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie 2015-10-28 13:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 220/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 października 2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania 2015-10-16 12:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 219/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-16 12:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 218/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-16 12:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 217/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Bajkowego Przedszkola Miejskiego. 2015-10-16 12:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2015-10-16 12:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 215/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert. 2015-10-16 12:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 214/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert. 2015-10-16 12:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 213/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wskazania osób spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych do obwodowych komisji wyborczych. 2015-10-16 12:14