herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XIII/.../2015 Rady Miejskiej w Chojnie Z dnia 26 października 2015 roku W sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok 2015-10-20 12:00
Uchwała Nr XIII/.../2015 Rady Miejskiej w Chojnie Z dnia 26 października 2015 roku W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2015 - 2021 2015-10-20 12:00
Uchwała Nr XIII/?/2015 Rady Miejskiej w Chojnie Z dnia 26 października 2015 roku w sprawie programu postępowania naprawczego w Gminie Chojna 2015-10-20 11:55
UCHWAŁA NR XIII/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016. 2015-10-20 11:52
UCHWAŁA NR XIII/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/122/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 2015-10-20 11:51
UCHWAŁA Nr XIII/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. 2015-10-20 11:50
Uchwała Nr XIII/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zawieszenia realizacji funduszu sołeckiego w 2015 r. oraz cofnięciu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2015-10-20 11:50
Uchwała Nr XIII/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,"Słoneczne Wzgórza" 2015-10-20 11:49
U C H W A Ł A Nr XIII/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Chojna. 2015-10-20 11:48