Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zawieszenia realizacji funduszu sołeckiego w 2015 r. oraz cofnięciu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XIII/92/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 26 października 2015 roku

w sprawie zawieszenia realizacji funduszu sołeckiego w 2015 r. oraz cofnięciu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 1515) i art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.      Zawiesza się realizację funduszu sołeckiego w 2015 roku. Uchwała nr XXVI.263.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

 

§ 2.      Cofa się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy Chojna środków stanowiących fundusz sołecki na 2016 r. wyrażoną w uchwale Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXVIII/343/2014 z dnia 20 marca 2014 r.

 

§ 3.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

 

§ 4.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr XIII/92/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie zawieszenia realizacji funduszu sołeckiego w 2015 r. oraz cofnięciu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Rada Miejska w Chojnie w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 pozytywnie rozstrzygała o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, również w roku budżetowym 2015 - fundusz sołecki w Gminie Chojna został wyodrębniony. Dnia 19 marca 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. poz. 301 z 12 marca 2014 r.).

Według ustawy z 2009 r., fundusz sołecki był formą budżetu partycypacyjnego, który jest wykorzystywany głównie na terenach wiejskich. Składają się na niego wyodrębnione
w budżecie gminy środki, stanowiące ustandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych. Obliczane na podstawie ustawy środki są przekazywane do dyspozycji poszczególnym sołectwom. Wydatki wykonane w ramach funduszu są w części refundowane przez budżet państwa. Decyzja o tym, czy utworzyć fundusz sołecki, pozostawała i pozostaje w gestii rad gmin.

Art. 2 ust. 3 nowej ustawy stanowi, że „Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta”. Obecnie, uchwała nr XXXVIII/343/2014 podjęta przez radę gminy dnia 20 marca 2014r. - ws. utworzenia funduszu sołeckiego - ma charakter permanentny, czyli obowiązujący do czasu zmiany decyzji, zamiast - dotychczasowej corocznej uchwały władz gminy w tej sprawie ( podejmowanej w terminie do 31 marca każdego roku).

Oznacza to, że zgoda na wyodrębnienie funduszu sołeckiego obowiązuje bezterminowo, a konkretnie - do czasu podjęcia przez radę gminy uchwały cofającej zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego z budżetu gminy. Taka uchwała z kolei obowiązuje tylko przez jeden rok budżetowy.

Burmistrz Gminy Chojna podjął inicjatywę opracowania programu oszczędnościowego - naprawy finansów publicznych gminy - w związku z nowymi uregulowaniami prawnymi w zakresie finansów publicznych JST - tj. z koniecznością zrównoważenia wskaźników relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących.

Art. 240 a ust.5 pkt.5 ustawy o finansach publicznych przesądza, że „w okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego nie może tworzyć funduszu sołeckiego” z tego powodu podjęcie niniejszej uchwały staje się niezbędne, aby gmina mogła spełnić wymagania formalne

 

Ewa De La Torre

Sekretarz Gminy Chojna

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 04-11-2015 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 09-12-2015 11:34