Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U C H W A Ł A NR XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/122/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

U C H W A Ł A NR XIII/90/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 26 października 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/122/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

Na podstawie art. 7 ust. 3ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849; z 2015 r., poz. 528, 699, 774, 1045, 1283) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.   W uchwale nr XI/122/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości uchyla się pkt 1 paragrafu 1.
 

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

 

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

 

U Z A S A D N I E N I E

W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 poz. 849 ze zm.) z dniem 01.01.2016 r. w art. 7, ust 1 dotyczącym zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązuje pkt 15 – grunty i budynki lub ich części stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

Oznacza to, że grunty i budynki lub ich części będące własnością gminy podlegają zwolnieniu ustawowemu. Zapis uchylanego zwolnienia w § 1 pkt.1 umożliwiał zwolnienie gruntów i budynków lub ich części będących własnością gminy w poprzednich latach. W obecnym stanie prawnym tj.; od 01.01.2016 r. zwolnienie gruntów i budynków będących własnością gminy znajduje się w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 04-11-2015 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 04-11-2015 12:47