Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Chojna

Uchwała Nr XIV/96/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Chojna

 

Na podstawie art. 240 a ust. 2 i art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz.1358)

 

Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.      Uchwala się program postępowania naprawczego Gminy Chojna na lata 2015-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

 

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XIV/96/2015

RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

z dnia 13 listopada 2015 roku

 

Po wejściu w życie ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1646) jednostkom samorządu terytorialnego umożliwiono uchwalanie programów postępowania naprawczego.

Obecna trudna sytuacja finansowa Gminy Chojna wynika z dużego poziomu wydatków bieżących, a przy tym niedostosowaniem struktury dochodowej budżetu do potrzeb wydatkowych. Koszty obsługi zadłużenia przypadające do spłaty od 2016 roku, a przy tym nie wykonanie zaplanowanego poziomu dochodów, szczególnie ze sprzedaży mienia w 2014 roku wpływają na niezachowanie relacji, spełniających wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532,poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz.1358) w 2016 roku i latach kolejnych. W związku z pojawiającym się zagrożeniem realizacji zadań publicznych przez gminę przystąpiono do opracowania wskazanego dokumentu i przedłożono go do uchwalenia.

Program postępowania naprawczego Gminy Chojna zawiera:

  1. analizę stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego, w tym określenie przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych;
  2. plan przedsięwzięć naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania;
  3. przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych, wraz z określeniem sposobu ich obliczania.

Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli podjąć konkretne działania, co w dłuższej perspektywie przełoży się na polepszenie sytuacji ekonomicznej Gminy, uregulowanie kwestii zadłużenia, racjonalizację wydatków oraz usunięcie zagrożenia realizacji zadań publicznych. Przyjęcie programu postępowania naprawczego na lata 2015-2017 ma być formalnym rozpoczęciem procedury ubiegania się o pożyczkę z budżetu państwa, która ma przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej Gminy.

 

Załacznik nr 1 do Uchwały

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 18-11-2015 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2015 09:59