Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY CHOJNA ZA ROK SZKOLNY 2014/2015R. 2015-11-25 07:43
dokument Uchwała Nr XV/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Gminy Chojna . 2015-11-20 22:24
dokument U C H W A Ł A Nr XV/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza. 2015-11-20 22:24
dokument Uchwała Nr XV/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i ustalenia wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Gminy 2015-11-20 22:23
dokument UCHWAŁA Nr XV/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla 2015-11-20 22:23
dokument UCHWAŁA Nr XV/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Chojnie. 2015-11-20 22:23
dokument Uchwała Nr XV/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 2015-11-21 12:40
dokument Uchwała Nr XV/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody z drzewa gatunku orzesznik pięciolistkowy Carya ovata (Mill.) pod nazwą ?Antek? 2015-11-20 22:20
dokument Uchwała Nr XV/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. 2015-11-20 22:20
dokument Uchwała Nr XV/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie Czartoryja gmina Chojna. 2015-11-20 22:19
dokument UCHWAŁA Nr XV/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 2015-11-20 22:19
dokument UCHWAŁA Nr XV/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 2015-11-20 22:18
dokument Uchwała Nr XV/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 2015-11-20 22:18
dokument Uchwała Nr XV/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Chojna, opracowanego w ramach projektu pn. ?Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chojna?, realizowanego zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-259/13-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 2015-11-20 22:17