Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument U C H W A Ł A Nr XV/97/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza. 2015-12-08 15:30
dokument Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i ustalenia wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Gminy 2015-12-08 15:28
dokument UCHWAŁA Nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla 2015-12-08 15:25
dokument UCHWAŁA Nr XV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Chojnie. 2015-12-08 15:24
dokument Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. 2015-12-08 15:21
dokument Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody z drzewa gatunku orzesznik pięciolistkowy Carya ovata (Mill.) pod nazwą ?Antek? 2015-12-08 14:17
dokument Uchwała Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. 2015-12-08 14:10
dokument Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie Czartoryja gmina Chojna. 2015-12-08 14:08
dokument Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 2015-12-08 15:22
dokument Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Chojna, opracowanego w ramach projektu pn. ?Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chojna?, realizowanego zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-259/13-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 2015-12-08 13:57