Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie Czartoryja gmina Chojna.

Uchwała Nr XV/104/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie Czartoryja gmina Chojna.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.      Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chojna, oznaczonych numerami działek 2/2 o pow. 0,0035 ha i 2/4 o pow. 0,0436 ha, położonych w obrębie Czartoryja, w trybie bezprzetargowym, jako niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę nr 1 - własność Lafarge Beton Towarowy Spółka z o.o. w Szczecinie (załącznik graficzny).
 

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

 

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/104/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie Czartoryja gmina Chojna.

 

Lafarge Beton Towarowy Spółka z o.o. w Szczecinie, wystąpiła z wnioskiem o sprzedaż działek, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 2/2 o pow. 0,0035 ha i 2/4 o pow. 0,0436 ha, położonymi w obrębie Czartoryja, w trybie bezprzetargowym, jako niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działki nr 1, stanowiącej własność Spółki.

Stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych i jeśli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Przedmiotowe działki są zagospodarowane i użytkowane od wielu lat przez Lafarge Beton Towarowy Spółka z o.o. w Szczecinie.

Działka nr 2/2 zabudowana jest bramą wjazdową na teren działki nr 1, natomiast działka nr 2/4 zabudowana jest fragmentem budynku administracyjnego ww. Spółki.

Działki nr 2/2 i 2/4 bezpośrednio przylegają do działki nr 2/1, stanowiącej drogę krajową nr 26, która będzie przedmiotem przekazania do zasobu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz do działki nr 2/3, która stanowi stację transformatorową i będzie przekazana na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o.

W związku z powyższym sprzedaż działek nr 2/2 i 2/4 na rzecz Lafarge Beton Towarowy Spółka z o.o. w Szczecinie pozwoli na racjonalne zagospodarowanie i wykorzystanie terenu oraz wpłynie na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 1.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, do właściwości Rady należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zbycia i obciążania nieruchomości.

W tym stanie rzeczy przyjęcie proponowanego projektu uchwały jest uzasadnione.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 08-12-2015 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2015 14:08