Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Uchwała Nr XV/101/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 27 listopada 2015 roku

w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

 

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz.40; z 2015 r. poz.1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 465; z 2015 r. poz. 1045) uchwala się, co następuje :

 

§ 1.      Ustala się wzór deklaracji: DN-1 - na podatek od nieruchomości według załącznika nr 1.

§ 2.      Ustala się wzór informacji: IN-1 - w sprawie podatku od nieruchomości według załącznika nr 2.

§ 3.      Ustala się wzór załącznika: ZN-1/A - dane o nieruchomościach według załącznika nr 3.

§ 4.      Ustala się wzór załącznika: ZN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości według załącznika nr 4.

§ 5.      Ustala się wzór deklaracji: DR-1 - na podatek rolny według załącznika nr 5.

§ 6.      Ustala się wzór informacji: IR-1 - w sprawie podatku rolnego według załącznika nr 6.

§ 7.      Ustala się wzór załącznika: ZR-1/A - dane o nieruchomościach rolnych według załącznika nr 7.

§ 8.      Ustala się wzór załącznika: ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym według załącznika nr 8.

§ 9.      Ustala się wzór deklaracji: DL-1 - na podatek leśny według załącznika nr 9.

§ 10.    Ustala się wzór informacji: IL-1 - w sprawie podatku leśnego według załącznika nr 10.

§ 11.    Ustala się wzór załącznika: ZL-1/A - dane o nieruchomościach leśnych według załącznika nr 11.

§ 12.    Ustala się wzór załącznika: ZL-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym według załącznika nr 12.

§ 13.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 października 2013 r. Nr XXXIV/301/2013 (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3751).

§ 15.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencje Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać w terminie do dnia 31 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, na dany rok podatkowy, deklaracje według ustalonego wzoru na podatek od nieruchomości, do 15 stycznia na podatek rolny oraz na podatek leśny, co wynika z art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku rolnym i art. 6 ust. 5 pkt.1 ustawy o podatku leśnym.

Osoby fizyczne są obowiązane składać właściwemu organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, co wynika z art. 6 ust.1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku rolnym i art. 6 ust. 2 ustawy o podatku leśnym.

 

1. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

2. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

3. ZN-1A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

4. ZN-1B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

5. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

6. IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

7. ZR-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

8. ZR-1/B DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

9. DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

10. IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

11. ZL-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

12. ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 08-12-2015 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Wala 27-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 08-12-2015 15:21