herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Oferta na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 148 o pow. 1,0983ha, położonej w obrębie 6 miasta Chojna, ul. Pływacka.

Oferta na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 148 o pow. 1,0983ha, położonej w obrębie 6 miasta Chojna, ul. Pływacka.

Dawniej na terenie nieruchomości funkcjonował miejski basen kąpielowy.

 

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna – teren oznaczony symbolem US - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe/sportowe, Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako „Bp,Bz,W”- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz wolnymi terenami do zagospodarowania. Dostęp do działki drogą gruntową. Teren zakrzaczony i zadrzewiony.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054. ze zmianami).

 

Załaczniki

Mapa Ewidencyjna

Mapa z Lokalizacją

Zdjęcia Basenu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 15-12-2015 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 15-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2015 12:58