Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE Nr 280/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu targowiska gminnego w Krajniku Dolnym. 2016-02-04 13:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 279/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy Chojna Nr 257/VII/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości komunalnych w 2016 r. 2016-02-04 13:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 278/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2015 rok. 2016-02-04 13:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 277/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej opłaty za udostępnianie świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Chojna. 2016-01-21 13:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 276/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-01-21 13:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 275/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 7 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2016-01-21 13:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 274/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2016-01-21 13:40
dokument Zarządzenie nr 273 / VII / 2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2016 r. 2016-01-21 13:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 272/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2015 rok do Uchwały NR XVII/114/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok. 2016-01-21 13:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 271/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2015 rok do Uchwały NR XVI/107/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok. 2016-01-21 13:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 270/VII/2015 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych, stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 2016-01-21 13:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 269/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości. 2016-01-21 13:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 268/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 5/2015/2016 do arkusza organizacyjnego Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2016-01-21 13:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 267/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-01-21 13:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 266/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności, Rocznego Planu Pracy i Planu imprez kulturalno-rekreacyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie 2016-01-21 13:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 265/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2015-12-16 13:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 264/VII/2015 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji i działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach 2015-12-16 13:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 263/VII/2015 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej 2015-12-16 13:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 262/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie : powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-12-16 13:25