Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę z przeznaczeniem pod garaż - część działki nr 160 o pow. 15 m2 w obrębie 4 m. Chojna, ul. Słowiańska.


Chojna, dnia 17 grudnia 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat terenu pod tymczasowy garaż blaszany - obręb 4 m. Chojna, ul. Słowiańska, część działki nr 160 o pow. 15 m2 - KW 45252.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za miejsce garażowe wynosi 220,00 zł rocznie. Do czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 10 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 (pok. nr 4)

Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić do dnia 18 stycznia 2016 r. w Banku Spółdzielczym na konto nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do jej reprezentowania.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.,

Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Obiekt winien być wzniesiony zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak wymaganych uzgodnień, decyzji, w tym pozwolenia na budowę, w zakresie planowanej przez Dzierżawcę inwestycji.

Dzierżawcy, oprócz czynszu dzierżawnego, obowiązani są ponosić związane z dzierżawioną nieruchomością koszty usług komunalnych, energii elektrycznej oraz podatek od nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4) tel. 91 414-14-85 wew. 60.

Niniejsze ogłoszenie opublikowane jest na stronie www.bip.chojna.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 18-12-2015 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 18-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2015 11:51