herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała NR / /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2016 2015-12-23 09:56
Uchwała Nr XVII/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/365/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2015-12-23 09:56
Uchwała Nr XVII/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/353/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 2015-12-23 09:55
U C H W A Ł A NR XVII/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2015-12-23 09:54
Uchwała Nr XVII/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie na rok 2016. 2015-12-23 09:53
Uchwała Nr XVII/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Chojnie. 2015-12-23 09:53
Uchwała Nr XVII/ /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2015-12-23 09:52