Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 334/9 o pow. 0,3000 ha w obrębie Krajnik Dolny.


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y/00023353/2

Nieruchomość składająca się z części działki nr 334/9 o pow. 0,3000 ha, położona w obrębie Krajnik Dolny gm. Chojna

Powierzchnia nieruchomości

0,3000 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Krajnik Dolny gmina Chojna. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek Bi.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to obszary przeznaczone pod: częściowo las, częściowo obszar rolnictwa, częściowo tereny usług, handlu , w strefie „K” ochrony krajobrazu, częściowo wydzielone tereny rozwoju osadnictwa, gdzie zabudowa jest możliwa pod warunkiem podporządkowania jej względom krajobrazowym, częściowo Cedyński Park Krajobrazowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz roczny

1.500,00 zł + 23% podatku VAT rocznie

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Obciążenia

Brak

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość składająca się z części działki nr 334/9 została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Chojna, dnia 08 stycznia 2016 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od ……………..do…………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 12-01-2016 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 12-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2016 13:53