Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XVII/114/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2015 rok 2016-01-13 12:35
dokument Uchwała Nr XVII/115/2015 Rady Miejskiej w Chojnie Z dnia 29 grudnia 2015 roku W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2015 - 2026 2016-01-13 12:33
dokument Uchwała Nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/365/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2016-01-13 12:32
dokument Uchwała Nr XVII/117/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/353/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 2016-01-13 12:31
dokument Uchwała Nr XVII/118/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 2016-01-13 12:28
dokument U C H W A Ł A NR XVII/119/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w  sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 2016-01-13 12:26
dokument Uchwała Nr XVII/120/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie na rok 2016. 2016-01-13 12:23
dokument Uchwała Nr XVII/121/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Chojnie. 2016-01-13 12:22
dokument Uchwała NR XVII/122/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2016. 2016-01-13 12:21
dokument Uchwała Nr XVII/123/2015 Rady Miejskiej w Chojnie Z dnia 29 grudnia 2015 roku W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2016 - 2026 2016-01-13 12:17
dokument Uchwała Nr XVII/124/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2016-01-13 12:12
dokument Uchwała Nr XVII/125/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Chojnado wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Chojna z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. 2016-01-13 12:10