Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr XVII/124/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Uchwała Nr XVII/124/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515, poz. 1890), oraz art. 224 ist. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.      Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 8.023.585,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

§ 2.      Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne budżetu Gminy w latach 2017 – 2026.

 

§ 3.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 4.      Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

U Z A S A D N I E N I E

Zamiar zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa wynika wprost z Uchwały Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Chojna, która mówi o tym, iż Gmina Chojna będzie starać się o pozyskanie pożyczki z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

  • pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2.535.304,00 zł,
  • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.488.281,00 zł.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 13-01-2016 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2016 12:12