Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr XVII/121/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Chojnie.

Uchwała Nr XVII/121/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Chojnie.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1383; z 2014 r., poz. 486), po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.     

1. Postanawia się zlikwidować Straż Miejską w Chojnie funkcjonującą w strukturze Urzędu Miejskiego w Chojnie, zwaną dalej „Strażą Miejską”.

2. Rozpoczęcie likwidacji Straży Miejskiej następuje z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały.

3. Termin zakończenia likwidacji wyznacza się na dzień 31 marca 2016 r.

 

§ 2.      Do dnia zakończenia likwidacji Straż Miejska w Chojnie prowadzi dotychczasową działalność zgodnie z ustawą o strażach gminnych i uchwałą Nr XXX/280/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 lutego 2005 r.

 

§ 3.      Składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanej Straży Miejskiej
w Chojnie przejmie z dniem likwidacji Urząd Miejski w Chojnie.

 

§ 4.      Z dniem określonym w § 1 ust. 3 traci moc uchwała nr XXX/280/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gminie Chojna
i umiejscowieniu jej w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego.

 

§ 5.      Wykonanie uchwały, w tym przeprowadzenie czynności likwidacyjnych powierza się Burmistrzowi Gminy.

 

§ 6.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

U Z A S A D N I E N I E

 

Likwidacja Straży Miejskiej w Chojnie podyktowana jest wprowadzeniem uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 listopada 2015 r. programu postępowania naprawczego Gminy Chojna (Przedsięwzięcie 12).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 13-01-2016 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2016 12:22