Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr XVII/120/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie na rok 2016.

Uchwała Nr XVII/120/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie na rok 2016.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 219 ust. 4 w związku z art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.      Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na rok 2016 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie działającego jako zakład budżetowy, dopłatę do różnicy czynszu od lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład w wysokości 1,13 zł do 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

 

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 219 ust. 4 w związku z art. 15 ust. 3, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.) samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje przedmiotowe. Dotacja przedmiotowa jest przeznaczona na dopłaty do określonych wyrobów lub usług kalkulowanych według stawek jednostkowych. Jej celem jest zaspokojenie potrzeb publicznych poprzez obniżenie ceny usługi (wyrobu) bądź zapewnienie jej bezpłatności. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej określa uchwała budżetowa. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala stawki dotacji przedmiotowych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie jest zakładem budżetowym Gminy Chojna, a do jego zadań statutowych należy między innymi administracja substancją mieszkaniową Gminy Chojna, jak również reprezentowanie we wspólnotach mieszkaniowych.

ZGM w Chojnie jako zakład budżetowy osiąga przychody z prowadzonej działalności, które nie wystarczają na pokrycie zobowiązań oraz prowadzenie bieżącej działalności.

Proponuje się ustalenie stawki dotacji przedmiotowej na rok 2016 w wysokości 1,13 zł do 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokali mieszkalnych.

Dotacja przedmiotowa będzie wypłacana miesięcznie do 15-ego dnia miesiąca w wysokości 1/12 kwoty całkowitej.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 13-01-2016 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2016 12:23