Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U C H W A Ł A NR XVII/119/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w  sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

U C H W A Ł A NR XVII/119/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2015 roku

w  sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 774 ), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.      W uchwale Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso dokonuje się następujących zmian:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się osoby dla obszaru:

1. sołectwa Białęgi - Pani Grażyna Gawron;

2. sołectwa Brwice - Pan Zenon Madera;

3. sołectwa Czartoryja – Pani Janina Gajowa;

4. sołectwa Garnowo – Pan Jan Baczkowski;

5. sołectwa Grabowo – Pani Irena Morawska;

6. sołectwa Graniczna – Pan Wiesław Foremny;

7. sołectwa Godków – Pani Emilia Marczewska - Piasecka;

8. sołectwa Godków Osiedle – Pan Adam Abramowicz;

9. sołectwa Grzybno – Pani Beata Malecka;

10. sołectwa Jelenin – Pan Stanisław Macyszyn;

11. sołectwa Krzymów – Pani Anna Komorzycka;

12. sołectwa Krajnik Dolny – Pani Milena Klisowska;

13. sołectwa Krajnik Górny – Pani Ewa Simińska;

14. sołectwa Kamienny Jaz – Pan Janusz Grabczak;

15. sołectwa Lisie Pole – Pan Maciej Lisiecki;

16. sołectwa Łaziszcze – Pan Andrzej Zalech;

17. sołectwa Mętno – Pan Zbigniew Skrycki;

18. sołectwa Narost – Pani Barbara Kowalska;

19. sołectwa Nawodna – Pani Grażyna Gutowska ;

20. sołectwa Rurka – Pani Weronika Śniechowska;

21. sołectwa Stoki – Pan Józef Władyka;

22. sołectwa Strzelczyn – Pani Ewa Koba;

23. sołectwa Zatoń Dolna – Pan Tadeusz Balbuza.

 

Inkasenci dokonują poboru podatków od podatników (osób fizycznych) z terenu swoich sołectw.”

 

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników bezpośrednio na właściwy rachunek bankowy Gminy Chojna”.

 

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

 

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

 

Uzasadnienie

 

            Konieczność wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2690) spowodowana jest:

- odwołaniem inkasenta Pani Beaty Rzeszowskiej i powierzeniem tej funkcji nowo wybranemu sołtysowi sołectwa Godków Osiedle,

- powołaniem inkasenta Pana Adama Abramowicz do poboru podatków na terenie sołectwa Godków Osiedle.

- likwidacją kasy w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

            Z uwagi na powyższe zasadne jest wprowadzenie zmian, które nie wpłyną negatywnie na funkcjonowanie pozostałych zapisów uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 13-01-2016 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2016 12:26